"Изотрон Инженеринг" ООД

 
9000 - град Варна
Ж.К. "Владислав Варненчик", бл. 403, вх. 13, ет. 4, ап. 63

 
Офис Търговище
7700 - град Търговище
ул. "Цар Освободител " 7, вх. Г, ет. 2, ап. 19
тел./факс: (0601) 6 40 24

За контакти:
GSM: 0892 240 444,
        0892 240 404
E-mail: ikitanov@abv.bg,
          ikitanov67@gmail.com
Web site: www.isotron-bg.com

 

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас, попълвайки информацията в полетата по-долу!