Саниране на бетони и антикорозионни покрития

Предлагаме изпълнение с висококачествени материали на Sika, BASF, KEMA и други водещи фирми за саниране на разрушени бетони, конструктивни и работни фуги.

Фирмата изпълнява надеждни антикорозионни покрития с приложение в следните сфери - защита на минни конструкции, стоманени резервоари за горива, железобетонни и стоманени хранилища, тръбопроводи, магистрални тръбопроводи, уплътнение и защита на железобетонни резервоари за питейна вода, шахти за отпадни води.

Ефективно решение е антикорозионната система NAVOM с високи защитни показатели и без предварително пясъкоструене на основата.