Топлоизолационни системи и шумоизолация

Изграждаме цялостни топлоизолационни системи на покриви и тераси със съответна паро и хидроизолация, както и на цели сгради. Системите се съобразяват с конструктивните особености на покрива и сградата, изискванията за вентилация на производствени халета, пешеходен трафик и други.

Изпълняваме монтаж на сандвич панели за производствени халета.

Шумоизолираме офиси и работни помещения в заводска среда.

 

Топлоизолационни системи и шумоизолация