ЗА НАС

Изотрон инженеринг ООД е създадена през 2009 г. От тогава до днес фирмата има реализиран голям брой обекти в различни сфери на строителството и ремонтите.

Нашите най-големи предимства са:

  • Опит и ресурси за комплексни решения по изграждане на обектите.
  • Прилагаме иновативни решения за санирани на стари производствени сгради.
  • Изграждаме обекти на територията на цялата страна.

Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е сертифицирана да изпълнява обекти от ПЪРВА ГРУПА, ПЪРВА КАТЕГОРИЯ

Фирмата е сертифицирана по стандартите ISO:

  • ISO 1400 1:2015 – Система за управление на околната среда (СУОС)
  • ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството (СУК)
  • BS OHSAS 18001, ISO 45001 – Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

Фирмата е сертифицирана за производство и монтаж на метални конструкции и тръбни инсталации

  • EN 1090- 2 Изпълнение на структурни стоманени компоненти
  • EN 3834- 3 Производство на метални конструкции. Заваръчни дейности

Галерия