Фирма „ИЗОТРОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура…