ОБЕКТИ

КЛИЕНТИ

 • „АДМ Разград“ ЕАД, гр. Разград;
 • „Агротрон“ АД, гр. Търговище;
 • „Алумина елит 2003“ ЕООД, гр. Велико Търново;
 • „Алу Лайт Технолоджи“ ЕООД, гр. Плевен;
 • „Алукаст“ ООД, гр. Плевен;
 • „Алкомет“ АД, гр. Шумен;
 • „Агрия Груп Холдинг“ АД, гр. Варна;
 • „БЕТОНЕКС – Нешков И Сие“ СД, гр. Плевен;
 • „Бараж констръкшън“ ЕООД, гр. София;
 • „Балея Груп“ /„Балджиеви – 91“ ООД/, гр. Севлиево;
 • „Братя Янкови- Юри Янков“ ЕТ, гр. София;
 • „Ваптех“ ЕООД, гр. София;
 • „Винекс Славянци“, гр. Сунгурларе;
 • „Грестокомерс“ ЕООД, гр. Велико Търново.
 • „МБАЛ – Търговище“ АД;
 • „ДА – НОВ“ ЕООД, гр. Плевен;
 • „Дюра Тайлс БГ“ АД, гр. Нови Пазар;
 • „Енерсис’ АД, гр. Търговище;
 • „Елте Инженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора;
 • „Е. Миролио“ ЕАД, гр. Сливен;
 • „Интегра Пластик“ АД, гр. София;
 • „Илинден“ ЕООД, гр. Плевен;
 • „Керпи“ ЕООД, гр. Павликени;
 • „Канар Топ“ ООД, гр. София;
 • „Кристера“ АД, гр. Попово;
 • „Лемна Екоинвест – България“ АД, гр. Бургас;
 • „Лъки Строй 2011“ ЕООД, гр. Габрово;
 • „МАЧЕКС“ ООД , гр. Пловдив;
 • „ОЙЛТАНКИНГ България“ АД, гр. Девня.
 • „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище;
 • „Поморие Вен Груп“ ООД, гр. Поморие;
 • „САРК България“ АД, гр. Шумен;
 • „Стройкомерс ТТ“ ЕООД, гр. Търговище;
 • „СТС Холдинг Груп“ ООД, гр. Габрово;
 • „СТС ПАК Холдинг“ ООД, гр. Габрово;
 • „Сима – Михов“ ЕООД, гр. Априлци;
 • „Тракия глас България“ ЕАД, гр. Търговище;
 • „Топливо“ АД, гр. Търговище;
 • „Фарам 1986“ ЕООД, гр. София;
 • „Ховаг“ ООД, гр. Търговище;
 • Хотелски комплекси „Harmony estate“, Слънчев бряг;
 • Хотелски комплекс „Камелия“, Пампорово.