СЕРТИФИКАТИ

Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е сертифицирана да изпълнява обекти от ПЪРВА ГРУПА, ПЪРВА КАТЕГОРИЯ

Фирмата е сертифицирана по стандартите ISO:

  • ISO 1400 1:2015 – Система за управление на околната среда (СУОС)
  • ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството (СУК)
  • BS OHSAS 18001, ISO 45001 – Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

Фирмата е сертифицирана за производство и монтаж на метални конструкции и тръбни инсталации

  • EN 1090- 2 Изпълнение на структурни стоманени компоненти
  • EN 3834- 3 Производство на метални конструкции. Заваръчни дейности